PRODUKT
METODYKA

Wdrażanie
systemów zarządzania

Posiadając wieloletnie doświadczenie w konsultingu wiemy, że nie wystarczy tylko stworzyć strukturę organizacyjną, zobrazować ją w formie schematu, opisać procedury i stworzyć ich graficzną mapę. Procedury stanowią jeden z najważniejszych filarów funkcjonowania firmy i dlatego powinny zostać dobrze wdrożone, ponieważ to na ich podstawie swoje czynności wykonują pracownicy. Poprawnie funkcjonujący system zarządzania oparty jest na skutecznie wdrożonych i realizowanych zadaniach powstałych z opracowanych procedur. System zarządzania można wdrażać w dwojaki sposób. Poprzez wdrażanie procedur w poszczególnych działach firmy lub jako opracowany w całości schemat. Tworząc system zarządzania od podstaw lub uaktualniając działające w firmie procesy, niezbędne jest przeszkolenie pracowników, którzy uczestniczyli we współtworzeniu procedur, według których przyjdzie im pracować. Takie szkolenia pomagają pracownikom w zrozumieniu, że wdrożone przemiany pomogą w lepszej realizacji wykonywanych przez nich zadań. Wprowadzając pracowników w nowe realia pracy wspomagamy procesy zmian zachodzące w firmie. Po wdrożeniu systemu zarządzania i kilkumiesięcznym okresie jego stosowania nasi eksperci przeprowadzają audyt systemu. Na podstawie wyników audytu wprowadzane są ewentualne zmiany i przeprowadzane uzupełniające szkolenia pracowników.

Firma KSRC przygotowuje również firmy do wdrożenia systemu zarządzania jakością w oparciu o normy ISO. W przypadku podjęcia przez przedsiębiorcę decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania jakością w pierwszej kolejności przeprowadzany jest audyt wstępny. Podczas takiego audytu sprawdzane są wszystkie obszary firmy pod kątem spełnienia wymagań normy. Po wykonaniu audytu powstaje raport, który zawiera informacje w jaki dużym zakresie należy przeprowadzić prace wdrożeniowe. Głównym celem audytu jest wskazanie obszarów niezgodności z normą i potencjału do doskonalenia. Na jego podstawie można pokazać rozbieżności występujące pomiędzy stanem faktycznym przedsiębiorstwa a wymaganiami normy, jak również wskazać procesy wykonywane przez firmę i ich wzajemne
powiązania. Przeprowadzając audyt wstępny nasi eksperci określają zakresy uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz potrzeby konieczne do przygotowania dokumentacji, która jest niezbędna do umiejętnego wdrożenia i działania systemu zarządzania jakością. Kolejnym etapem po przeprowadzeniu audytu jest etap tworzenia dokumentów systemu. Wtedy to powstają, m.in. Księga Jakości oraz procedury systemowe. Są to narzędzia pozwalające na nadzór nad działaniem systemu zarządzania jakością. Obszar sporządzanej dokumentacji systemu zarządzania jakością jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa, profilu jego działalności, wieloaspektowości procesów, ich wzajemnej interakcji, a także doświadczenia personelu. Jednakże w zależności od wymogów wdrażanego systemu jakości zakres ten może zostać powiększony o dodatkowe dokumenty.