PRODUKT
METODYKA

Schematy
organizacyjne

Struktura organizacyjna – pełni bardzo ważną rolę w rozwoju firmy. Ukazuje ona relacje jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi działami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa. W zależności od podziału organizacyjnego relacje te mogą występować na poziomach funkcyjnych oraz hierarchicznych. Oddziaływanie struktury organizacyjnej na efektywność rozwoju przedsiębiorstwa sprawia, że jest to bardzo skuteczne narzędzie służące zarządzaniu. Jednymi z najważniejszych funkcji struktury organizacyjnej są: celowość – określa cele przedsiębiorstwa, minimalna wielopoziomowość – struktura powinna być jak najbardziej prosta i nieskomplikowana, optymalność – odpowiednie przyporządkowanie pracowników do poszczególnych działów biorąc pod uwagę ich umiejętności zawodowe oraz wykształcenie, jednolitość – funkcja odnosząca się do zasady, że pracownik lub gruba pracowników jest podległa służbowo jednemu kierownikowi wydającemu im polecenia, dopasowanie – struktura firmy powinna przystosowywać się do charakteru rynku lub grupy klientów, racjonalność – tworzone działy podlegające osobom kierującym powinny zawierać odpowiednią liczbę osób.

Schemat organizacyjny – to nic innego, jak obrazowe przedstawienie struktury organizacyjnej firmy pokazujące zależności hierarchiczne i synergetyczne, występujące pomiędzy jej komórkami organizacyjnymi.

We współpracy z naszymi klientami, tworzymy najodpowiedniejsze struktury organizacyjne pozwalające na jeszcze lepszą koordynację pracy poszczególnych działów, co niewątpliwie przyczynia się do dalszego rozwoju ich przedsiębiorstw. Bardzo ważną rzeczą oprócz stworzenia struktury organizacyjnej firmy jest jej wdrożenie. Nie ograniczamy się jedynie do stworzenia struktury firmy, ale także wspomagamy klientów we wdrażaniu tej struktury, tak aby rozwój przedsiębiorstwa przebiegał w drogą ewolucji, a nie rewolucji.